Soudní překlady – soudně ověřené překlady

Do této kategorie překladů spadají veškeré doklady a dokumenty vyžadující ověření ze strany soudem jmenovaného tlumočníka.

Jedná se zejména o rozsudky soudů, zatykače, usnesení, vysvědčení, diplomy, rodné listy, oddací list,úmrtní list, potvrzení pro práci v zahraničí. Běžně provádíme soudní překlady (úřední překlady) zahraničních daňových přiznání, výpisů z rejstříků trestů, výpisů z obchodních rejstříků, osvědčení, prohlášení, plných mocí, výpisů z bankovních účtů, atd.

U překladů se soudním ověřením (úředních překladů) je potřeba dodat originál, nebo notářsky ověřenou kopii dokumentu, se kterou se překlad sešije. Originál dokumentu si ponecháte pro další případné použití. Pokud jde o notářsky ověřenou kopii, součástí překladu je i překlad razítka notářské vidimace.

Notářsky ověřenou kopii dokumentu si můžete zajistit sami nebo Vám ji můžeme zařídit u nás v kanceláři. Podrobné informace o překladech se soudním ověřením (úředních překladech) naleznete na našem webu: www.urednipreklad.cz