Konsekutivní tlumočení

I tak zvané konsekutivní tlumočení patří do nabídky našich služeb.

Jedná se o velmi důležitý druh tlumočení. Konsekutivní tlumočení  v praxi znamená, že tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu.

Jedná se o různá obchodní setkání, schůzky, rozhovory státníků či obchodníků. Vyjimkou nejsou jednání spojená s obědem či večeří.

Zajímavé je, že jednání, při němž je konsekutivně tlumočeno nebývá časově náročnější než jednání, při němž tlumočení není nutné, vede totiž k větší stručnosti řečníků. Protože tlumočník musí s maximální přesností najednou převést i několik minut cizojazyčného vystoupení, musí ovládat tlumočnickou notaci (tlumočnický zápis).

Zrovna takového tlumočníka potřebujete? Rezervujte si ho včas – viz Kontakty