Překlad webových stránek a prezentací

Prezentací rozumíme výklad, ukázku něčeho či produkt vytvořený v počítačovém prezentačním programu (např. MS PowerPoint).

Jsme schopni přeložit a dodat prezentace z oboru bezpečnostního průmyslu, papírenského průmyslu, potravinářského průmyslu, farmaceutického průmyslu, lékařství, ekonomického průmyslu, prezentace bankovních produktů, peněžních služeb, prezentace z oblasti vzdělávání, atd. Při zpracování překladů je kladen důraz na zachování gramatické přesnosti a terminologické jednotnosti daného dokumentu. Překlady prezentací děláme do všech světových jazyků.

Překlad webových stránek     

Vizitkou každé firmy je současně i dobře zpracovaná prezentace v podobě webových stránek. Ty by měly být kvalitní z hlediska grafického zpracování, obsahově smysluplné a plnohodnotné, aby dokázaly oslovit, popř. zprostředkovat kontakt s konkrétní cílovou skupinou. 

Překlady internetových prezentací, resp. webových stránek zajišťujeme do všech světových jazyků. Nabízíme překlad webových stránek v expresních i standardních termínech. Snažíme se vždy maximálně vyjít vstříc požadavkům klienta.

Každý projekt zpracováváme pomocí překladových nástrojů. Můžeme Vám tedy nabídnout rychlé a cenově velmi příznivé zpracování případných aktualizací Vašich webových stránek. Již přeložené segmenty v aktualizovaném datovém souboru (tzv. kontextová shoda) neúčtujeme.