Překlady ekonomických studií, výročních zpráv a daňových přiznání

Zajišťujeme odborné překlady auditů hospodaření společností (due diligence), rozvah, výsledovek, výročních zpráv, obchodních plánů, marketingových rozvah, účetních dokumentů, výpisů z účtu, ekonomických prospektů, atd. Veškeré překlady je možno dodat i v úřední formě jako soudně ověřený dokument.