Tlumočení, tlumočnické služby

Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání, v ideálním případě by měl mít možnost se seznámit i s prostředím.

Především simultánní tlumočení patří k duševně nejnamáhavějším činnostem vůbec, tlumočníci by se proto měli při tlumočení pravidelně střídat (přibližně po 20 minutách), místnost by měla být dobře větrána a osvětlena a měli by mít i dobrý vizuální kontakt s řečníky i posluchači.

Tlumočení je vyučováno buď na specializovaných translatologických katedrách, na jednotlivých filologických oborech (germanistika, romanistika), případně si příslušné instituce můžou tlumočníky vychovávat samy.

Nabízíme tyto druhy tlumočení:

Nabídka tlumočení

Paletu našich služeb doplňují různé typy tlumočení. Naši stálí erudovaní spolupracovníci vám budou s potěšením nápomocni při firemních prezentacích, obchodních jednáních, konferencích a dalších akcích vyžadujících profesionální převod mluvených sdělení z jednoho jazyka do druhého.

Výše uvedená tlumočení zajišťujeme ve všech světových jazycích. Zajišťujeme i méně obvyklé jazyky. Ceny uvedených typů tlumočení naleznete v ceníku, eventuelně vám rádi zašleme naši kalkulaci.