Kurzy češtiny pro cizince

Obsah kurzu češtiny pro cizince se obvykle skládá z několika hlavních složek, které pomáhají studentům zvládat jazyk na různých úrovních. Tyto složky zahrnují:

 1. Základy gramatiky: Studium základních gramatických pravidel jako jsou časování, skloňování, slovosled a konjugace sloves.
 2. Slovní zásoba: Naučení se základní slovní zásoby, frází a idiomů, které jsou důležité pro každodenní komunikaci.
 3. Konverzace a poslech: Praktické cvičení konverzace a poslechu, aby studenti získali schopnost porozumět mluvenému jazyku a efektivně se dorozumívali.
 4. Čtení a psaní: Trénink čtení textů v češtině a psaní, aby studenti zlepšili své schopnosti porozumění psanému textu a formulovali vlastní věty.
 5. Kultura a tradice: Některé kurzy mohou zahrnovat i seznámení s českou kulturou, tradicemi, historií a zvyky.
 6. Praktické situace: Simulace reálných situací, ve kterých se studenti mohou ocitnout (například nakupování, cestování, lékařské situace), aby získali praktické dovednosti v používání jazyka.

Každý kurz může být trochu odlišný v tom, jakým způsobem přistupuje k výuce češtiny pro cizince, ale většinou se snaží kombinovat tyto různé aspekty, aby studenti získali komplexní znalost a dovednosti v češtině.

Kurzy češtiny pro cizince přinášejí několik výhod:

 1. Zlepšení komunikace: Kurzy pomáhají studentům zlepšit své schopnosti dorozumívat se v češtině, což je klíčové pro komunikaci v každodenním životě, práci a sociálním prostředí.
 2. Lepší porozumění kultuře: Studium jazyka často zahrnuje i seznámení s místní kulturou, tradicemi a zvyky, což pomáhá studentům lépe porozumět a integrovat se do společnosti.
 3. Získání pracovních příležitostí: Znalost češtiny může být obrovskou výhodou při hledání práce v České republice nebo ve firmách, které mají obchodní vztahy s českými společnostmi.
 4. Rozvoj mozku: Studium nového jazyka podporuje rozvoj mozku, zlepšuje paměť, logické myšlení a schopnost řešit problémy.
 5. Rozšíření sociální sítě: Kurzy poskytují příležitost poznat nové lidi a navázat nové přátelství s ostatními studenty či lektory.
 6. Zvýšení sebevědomí: Když se studenti naučí nový jazyk, zvyšuje se jejich sebevědomí a pocit úspěchu.

Tyto výhody mohou mít velký vliv na život studentů a otevírají dveře k novým možnostem a příležitostem.

Kurzy probíhají v učebně na Praze 2 nebo dle dohody.