Překlad bezpečnostního listu, bezpečnostní listy

Bezpečnostní list, v anglickém překladu Material Safety Data Sheet (MSDS) znamená soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, atd…) za účelem nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky.
V Evropě a mnoha dalších zemích musí být takové listy poskytovány osobou/institucí uvádějící látku/přípravek do oběhu, dovozcem, a výrobcem pro látky nebo přípravky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit.
Zpravidla bývají ale bezpečnostní listy zhotoveny pro všechny chemické a biologické produkty, aby byl odběratel těchto produktů informován i o tom, že produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Forma bezpečnostního listu je velice konkrétně určena jak českými zákony, tak Směrnicemi EU.
Bezpečnostní list se dodává v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo přípravek uveden na trh.

Překlady bezpečnostních listů včetně grafického zpracování provádíme zejména v anglickém, německém, francouzském, italském, ruském či polském jazyce a v dalších světových jazycích. Zajišťujeme úřední i obyčejné překlady bezpečnostních listů.