Doučování, podpora při vzdělávání

Pojem doučování je znám jako proces, kdy jedna osoba poskytuje další osobě doplňující výuku nebo výcvik v určitém předmětu nebo dovednosti. Tato forma vzdělávání může probíhat mnoha způsoby, včetně individuálních lekcí, skupinových hodin nebo online tutoriálů. Naším cílem je ukázat, že doučování neslouží pouze jako záchrana slabším žákům, ale že poskytuje personalizovaný a interaktivní přístup ke vzdělávání, což může být pro mnoho jednotlivců velmi prospěšné i z hlediska dalšího profesního rozvoje.

Doučujeme:

  • technické předměty (matematika, informatika, fyzika, chemie) 
  • humanitní předměty (čeština, angličtina, němčina, francouzština)

Doučujeme v českém, anglickém i německém jazyce.

Typicky se doučování využívá k poskytnutí dodatečné podpory nebo vysvětlení studentům, kteří mohou mít potíže s určitou látkou ve škole nebo univerzitě. Doučovatel/lektor je odborník na daný předmět nebo někdo s hlubší znalostí daného tématu, který může pomoci studentovi porozumět a zdokonalit se.

Úspěšně připravujeme studenty na zkoušky, zaměřujeme se na zlepšení akademických výsledků nebo prostě jen rozvoj dovedností v různých oblastech. Jedná se tedy o interaktivní proces, kde doučovatel/lektor pracuje s konkrétními potřebami a schopnostmi studenta, aby mu poskytl efektivní podporu ve vzdělávání.

Hlavní výhody doučování u nás:

  1. Individuální pozornost: Většina doučovacích sezení probíhá jednotlivě nebo v menších skupinách, což umožňuje doučovateli věnovat se specifickým potřebám a problémům konkrétního studenta. To vytváří prostředí, kde je možné zaměřit se na individuální učební styly a tempa.
  2. Překonání obtíží: Studenti, kteří mají problémy s určitým předmětem nebo konceptem, mohou využít doučování k tomu, aby lépe porozuměli materiálu. Doučovatel může vysvětlit obtížné koncepty, odpovídat na otázky a poskytnout dodatečné materiály.
  3. Zlepšení akademických výsledků: Doučování vede ke zlepšení výsledků ve škole nebo na univerzitě. Pomáhá studentům připravit se na zkoušky, zlepšuje dovednosti a zvyšuje jejich sebejistotu v daném předmětu.
  4. Rozvoj dovedností: Mimo akademické výsledky může doučování pomoci i s rozvojem obecných dovedností, jako jsou organizační schopnosti, strategie učení a efektivní komunikace.
  5. Flexibilita: Doučování je flexibilní, může se konat osobně nebo online, což umožňuje studentům a doučovatelům přizpůsobit se svým časovým a prostorovým možnostem.
  6. Podpora pro různé učební styly: Každý student má svůj vlastní způsob učení. Doučování je přizpůsobeno různým učebním stylům a potřebám, což vede ke zvýšení efektivity výuky.

Doučovací hodina trvá 60 minut.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.

Více také na našich stránkách doucovani-kurzy.cz