Překlad dokumentace pro rozvojové projekty EU

Evropská komise poskytuje finanční prostředky ve formě grantů na projekty a činnosti, které souvisejí s politikami Evropské unie.

Granty jsou poskytovány v mnoha různých oblastech: výzkum, vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc atd.

Nabízíme překlady projektů financovaných ze strany EU. Jedná se především o překlady žádostí o granty, překlady z oblasti smluvní dokumentace, finančních dokumentů, řízené dokumentace a překlady legislativy EU.

Překlady dodáváme v perfektním provedení po odborné i technické stránce.
Máme spolehlivé a erudované odborné překladatelské zázemí.