Právní překlady dokumentů a listin

Překladatelská agentura GlobalTranslations, s.r.o nabízí svým zákazníkům kompletní překladatelský a tlumočnický servis v oblasti práva ve všech světových jazycích. Jsme schopni přeložit a dodat právní překlady v běžných i expresních termínech. Běžný termín vyhotovení znamená do dvou až tří dnů od závazného potvrzení objednávky, dodání expres je týž den, max. do 24 hodin.

Dokumenty zpracováváme v jakýchkoliv požadovaných formátech, graficky upravené, případně s kulatým razítkem soudního tlumočníka. Samozřejmostí je, že na právních překladech pracují erudovaní právníci patřičně jazykově vybavení. Každý dokument prochází korekturou rodilého mluvčího. Rovněž jsme schopni zajistit předtiskové korektury včetně kontroly gramatické a stylistické správnosti přeloženého textu, a to především u dokumentů pro tisk.

Společnost GlobalTranslations, s.r.o. nabízí překladatelské služby v oblasti právních překladů. Běžně překládáme smlouvy (plánovací smlouvy, kupní smlouvy, mandátní smlouvy, leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, smlouvy o postoupení pohledávek, rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí) či dohody (dohoda o postoupení práv a převodu povinností z mandátní smlouvy).

Poskytujeme právní překlady zakládacích listin (stanovy společnosti, výpisy z obchodního rejstříku, notářské zápisy, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami), právní překlady licenčních smluv, právní překlady osvědčení (osvědčení o chování) a potvrzení, právní překlady zákonů ČR, právní překlady zákonů EU, právní překlady žalob a rozsudků pro soudní účely a právní překlady se soudním ověřením.

Při zpracování právních překladů využíváme technologií TRADOS a TRANSIT, které fungují na základě tzv. překladových pamětí (translation memory).V praxi to znamená, že výsledný překlad je konzistentní z hlediska terminologické a gramatické správnosti. Při zadání právního překladu je možno definovat a dlouhodobě používat specifické obraty používané ve vaší společnosti.

Právní překlady nabízíme do všech světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, italština, polština, maďarština, slovenština), navíc jsme schopni zajistit právní překlady i pro další jazyky, včetně méně obvyklých i exotických jazyků.