Překlady tendrů ve všech oborech

Firma GlobalTranslations, s.r.o. patří mezi přední dodavatele překladatelských služeb pro privátní a veřejný sektor se specializací na veřejné zakázky a strukturální fondy EU. Překlady tendrové dokumentace jsme schopni vyhotovit ve všech světových jazycích se zárukou jazykové a terminologické přesnosti. Jsme schopni kvalitně a rychle přeložit veškeré listiny vztahující se k danému výběrovému řízení.

Týká se to především dokumentů jako je např. Krycí list nabídky, Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (kritérií), Prohlášení o prokázání finanční a ekonomické způsobilosti, Prohlášení o prokázání požadované technické způsobilosti, různé smlouvy, čestná prohlášení, formuláře, projektovou dokumentaci, dotazníky, atd.

Velmi dobře víme, že ve všech oborech závisí úspěch ve výběrovém řízení, resp. zadávacím řízení, na včasném a kvalitním zpracování tendrové dokumentace.
Máme bohaté zkušenosti s běžnými i expresními překlady tendrů. Provádíme překlady obyčejné či úřední (překlady se soudním ověřením). Oblast stavebnictví, automobilového průmyslu, bankovnictví patří mezi nejvyhledávanější co se překladů tendrové dokumentace týče.