Konferenční tlumočení

I konferenční tlumočení se řadí mezi naše nabízené služby.

Obecně lze rozdělit na konferenční konsekutivní (někdy zvané vysoká konsekutiva a konferenční simultánní). Tlumočení konferenční konsekutivní je tlumočení následné, při kterém řečník pronáší delší úsek proslovu (trvající někdy i několik minut), tlumočník si píše poznámky, pomocí nichž přetlumočí celý proslov poté, co se řečník odmlčí. Při tlumočení konferenčním simultánním se využívá kabiny (jde o standardizovanou zděnou, či přenosnou kabinu). Tomuto typu tlumočení se rovněž říká kabinové tlumočení.

Simultánní tlumočení patří mezi tlumočení současné. K jeho uskutečnění se používají tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. V každé kabině běžně pracují dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají po 15-20 minutách s ohledem na náročnost tlumočeného tématu. Toto pravidlo patří k základním pracovním podmínkám tlumočníka.

Máme bohaté zkušenosti s konferenčním tlumočením v kombinaci čeština-cizí jazyk, stejně jako cizí jazyk-cizí jazyk. Více informací včetně cenové nabídky Vám rádi obratem poskytneme – viz Kontakty.