Překlady a překladatelské služby

V rámci činnosti překladatelské agentury GlobalTranslations, s.r.o. jsme schopni zpracovat běžné, vysoce odborné i úřední překlady. Více na našich stránkách urednipreklad.cz.

Jsme schopni přeložit a dodat překlady v expresních termínech, v jakýchkoliv požadovaných formátech, graficky zpracované, případně úřední překlad opatřený kulatým razítkem soudního tlumočníka. Samozřejmostí je i zajišťování korektur textů rodilými mluvčími, předtiskových korektur a rovněž kontroly gramatické a stylistické správnosti přeloženého textu a to především u dokumentů pro tisk.

Od počátku naší činnosti klademe hlavní důraz na zajišťování komplexního řešení v oblasti firemní dokumentace a komunikace. Ve spolupráci s naším DTP studiem provedeme i úplnou předtiskovou přípravu vašich dokumentů. Zhotovujeme veškeré typy technické dokumentace s grafickým zpracováním jako v originále.