Překlad systémů řízení jakosti, předpisů, řádů a norem

Do všech světových jazyků nabízíme překlady systémů řízení jakosti (QMS) ve všech oborech, překlady předpisů (např. právních), překlady řádů (např. právních či technických) a překlady norem. Na překladech běžně pracují erudovaní překladatelé perfektně znalí dané problematiky či oboru s patřičným jazykovým vybavením.

Dále též nabízíme překlad bezpečnostních listů v kvalitním a rychlém vyhotovení, konzultace s QM a QA odborníky ve vaší firmě často spojené s vytvářením vnitropodnikového slovníku.

Zajímá Vás cena? Zavolejte nebo nám napište, popř. přiložte soubor, který potřebujete přeložit – viz Kontakty. Obratem Vám zašleme cenovou nabídku včetně termínu vyhotovení.

Systém řízení jakosti (anglická zkratka QMS = Quality Management System) je definován jako skupina postojů, procesů a procedur vyžadovaných pro plánování a provádění (výroba/služby) v oblasti hlavní činnosti organizace. QMS spojuje různorodé vnitřní procesy v organizaci a směřuje k procesnímu přístupu při provádění projektu. QMS umožňuje v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů tak, že vedou k zlepšení výkonu společnosti.

Právní předpis je v rámci veřejného práva pramen práva vydaný jednostranně orgánem veřejné moci, který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem nebo jejich složek. Jde o právní normativní akt, který obsahuje právní pravidla. Protože jde vždy o písemný dokument, z hlediska typu jako pramen práva tvoří psané právo. Právní předpisy jsou součástí právního řádu  a navzájem se hierarchicky strukturují především podle své právní síly.

Právní předpis je jako pramen práva závazný, normativní a především relativně obecný. Proto se od něj odlišují normativní smlouvy, které zavazují své strany, stejně jako individuální právní akty (například rozsudky soudů), které zavazují své adresáty.

Technická norma či standard je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Právní norma je norma, tedy vyjádření toho, co má být, která je zároveň právně závazná. Jedná se o označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo dovolení vyplývající z právního řádu včetně nástrojů a zmocnění k jeho dosažení nebo vymáhání. Právní předpis (například zákon, vyhláška apod.) zpravidla obsahuje mnoho právních norem, některé právní předpisy ale neobsahují žádnou právní normu nebo obsahují jen neúplné právní normy.

(zdroj Wikipedie)