Překlad produktů z oblasti reklamy a PR

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. 

Reklama může být televizní, novinová, internetová, plakátová, rozhlasová nebo jiná. Reklama je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot apod.
Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. (zdroj Wikipedie)

Potřebujete přeložit reklamní produkt?       

Máme rozsáhlé zkušenosti s překlady brožur, letáků, časopisů, obalových materiálů, reklamních návrhů, reklamních spotů, reklamních sloganů, titulků, scénářů, webových stránek. U těchto produktů vždy zajišťujeme gramatickou a stylistickou korekturu, ev. předtiskovou korekturu. Na překladech do cizích jazyků pracují výhradně rodilí mluvčí.
Termíny dodání uzpůsobujeme potřebám klienta – nabízíme expresní překlady a korektury ještě týž den, max. do 24 hodin.
Standardně překlad obdržíte do dvou až tří dnů. Cokoli dalšího by Vás zajímalo, napište nebo zavolejte – viz Kontakty