Technické překlady

Nabízíme kvalitní technické překlady. Toto zahrnuje překlady standardních manuálů, návodů a provozních pokynů ke strojům a zařízením vč. bezpečnostních listů ze všech oborů (zejména pak ze strojírenství, automobilového průmyslu, atd.)  Manuály dodáváme na jakémkoliv vámi požadovaném médiu (CD-ROM, vytisknuté na laserové, či barevné tiskárně v požadovaném počtu kusů, sešité termovazbou, či kroužkovou vazbou, v šanonech, atd). U tohoto typu překladu neúčtujeme žádný příplatek za odbornost. U technických překladů jsme schopni zpracovat dokumentaci nejen v papírové podobě, ale i v mnoha dalších vstupních formátech, viz ceny, doba dodání, formáty. Jsme schopni dodat grafické zpracování dokumentů totožné s originálem. Při zpracování dokumentů používáme překladatelské softwarové nástroje, které zajišťují jednotnost terminologie a konzistenci překládaného textu.